Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Sądecko – Spiskie pogranicze

historyczny trakt handlowy wiodący doliną rzeki Poprad

28 maja – 27 czerwca

Konkurs plastyczny ” O wielogłowym potworze, czyli legendy sądeckie”

Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z klas 1 – 3 z terenu Nowego Sącza.
*
W konkursie oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie, (prace wykonane zespołowo nie będą oceniane).Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie prac plastycznych związanych tematycznie z wybrną legendą sądecką.

Cele konkursu:
- wzbudzenie zainteresowania historią i kulturą Sądecczyzny,
- pobudzenie wyobraźni i zdolności plastycznych,
- zainteresowanie dzieci i młodzieży nową techniką plastyczną.

Technika:
- prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką malarską (kredki, farby, wycinanki), rysunki powinny mieć format A4 lub A3
- kukiełki, pacynki, wykonane przy użyciu drewnianych łyżek, rękawic, skarpet, tektury oraz drewnianych patyczków.
Ocenie poddany będzie:
- nawiązanie do tematu konkursu,
- samodzielność,
- pomysłowość,
- staranność,
- sposób wykonania,
- różnorodność wykorzystanych materiałów,
- zdobnictwo,
- inwencja artystyczna i pomysłowość,
- ogólne wrażenie artystyczne.

Opis pracy: prace powinny zawierać metryczkę z  następującymi informacjami:
- imię i nazwisko autora pracy,
- wiek autora pracy,
- tytuł pracy,
- nazwę i adres oraz telefon placówki kierującej prace na konkurs.

Termin:
Prace należy składać do 12 maja w Dziale Promocji Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, ul. Lwowska 3.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatora, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po dniu 21 maja, laureaci konkursu i opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach konkursu. Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom nastąpi w dniu otwarcia wystawy tj. 28 maja 2010r.w Miasteczku Galicyjskim.

Wszelkich informacji udziela: Katarzyna Wardęga, Muzeum Okręgowe w  Nowym Sączu,
ul. Lwowska 3, tel. 0-18 443- 77- 08 wew. 119, kom. 723- 454- 384.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac w celach promocyjnych na wszystkich polach eksploatacji.
Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie i  przetwarzanie danych osobowych przez Muzeum Okręgowe zgodnie z Ustawą o  ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

WYSTAWA POKONKURSOWA “O WIELOGŁOWYM POTWORZE, CZYLI LEGENDY SĄDECKIE”

Your browser may not support display of this image. Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu zaprasza na otwarcie wystawy pokonkursowej: „O wielogłowym potworze,czyli legendy sądeckie” realizowanej w ramach projektu „Sądecko-Spiskie pogranicze – historyczny trakt handlowy wiodący doliną rzeki Poprad”. W trakcie wernisażu nastąpi podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień.

28 maja 2010 r.
godz. 11.00
Ratusz w Miasteczku Galicyjskim (ul. Lwowska 226)

Wstęp wolny

RELACJA

Setki dzieci wzięły udział w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu w otwarciu wystawy pt. „O wielogłowym potworze, czyli legendy sądeckie”. Jest ona pokłosiem konkursu plastycznego, w którym uczestniczyły sądeckie przedszkolaki. Wystawę i konkurs  zorganizowało Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu w ramach realizowanego projektu „Sądecko – Spiskie pogranicze – historyczny trakt handlowy wiodący doliną rzeki Poprad”. Zadanie to współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013.
Nagrodzone i wyróżnione prace powstały podczas warsztatów pod tym samym tytułem. Odbywały się one w kwietniu właśnie w Miasteczku Galicyjskim, a inspiracją dla milusińskich były sądeckie legendy, które mogli wówczas posłuchać i zobaczyć: „O Sędziwoju”, „Zaczarowanym źródełku”, „Obrazie Przemienienia Pańskiego” i „O Magdalence” oraz przygotowane przez pracowników muzeum przedstawienie oparte na opowiadaniu o psotach trzygłowego smoka. Z legendy tej milusińscy dowiedzieli się przede wszystkim skąd wzięły się nazwy sądeckich miejscowości: Wielogłów, Zawady, Trzetrzewiny, Klęczan i góry, którą miejscowi nazwali Paścią. Każde dziecko robiło z gałganków, papieru, plasteliny, guziczków, koralików zapamiętaną bajkową postać. Na konkurs plastyczny zgłoszonych zostało 121 prac dzieci z 6 przedszkoli. W sumie wzięło w nim udział 115 uczestników. Jury konkursowe obradujące w składzie: Maria Marcinowska, specjalista ds. wystaw (przewodnicząca), Katarzyna Wardęga- Wiewióra, kierownik Działu Promocji, Lidia Walczyk, pracownik Działu Konserwacji i Barbara Szafran – p.o. kierownika Działu Sztuki z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu przyznało 6 nagród oraz 20 wyróżnień. Dzieciaki otrzymywały ksiązki, koszulki, radio-misie, kredki. Wszystkim milusińskim gratulował sympatyczny zielony smok.

Nagrody:

1.Mikołaj Podgórski, lat 6, Zespół Przedszkoli w Nowym Sączu za pracę pn. „Magiczne źródełko”.
2.Sławomir Dziadosz, lat 5, Zespół Przedszkoli w Nowym Sączu za pracę pn. „Rycerz”
3.Filip Nieć, lat 6, Niepubliczne Przedszkole “Jaś i Małgosia” za pracę pn. „ Potwór o wielu głowach”.
4.Julka Konstanty, lat 4, Niepubliczne Przedszkole “Jaś i Małgosia” za pracę pn. „Legenda o wielogłowym potworze”.
5.Gabriela Salamon, lat 6, Miejskie Przedszkole nr 14 za pracę pn.” Magdalenka”.
6.Jakub Kronenberger, lat 6, Niepubliczne Przedszkole „ Amelka” za pracę pn. „Groźny smoczek”.

Wyróżnienia:

1. Jakub Górski, lat 6, Miejskie Przedszkole nr 14 za pracę pn. „Legenda o smoku wielogłowym”.
2. Gabrysia Bodziony, lat 5, Miejskie Przedszkole nr 20 za pracę pn. „ Św. Małgorzata z Cortony”.
3. Jakub Michalik, lat 7, Miejskie Przedszkole nr 14 za pracę pn. „ Rycerz”.
4.Kamila Cisowska, lat 7, Miejskie Przedszkole nr 20 za pracę pn. „ Michał Sędziwój- alchemik z nowosądeckiego rynku”.
5. Martyna Trzajna, lat 6, Niepubliczne Przedszkole “Jaś i Małgosia” za pracę pn. „Magiczne źródełko”.
6. Jakub Groń, 6 lat, Niepubliczne Przedszkole Sportowo- Językowe za pracę pn. „Magiczne źródełko”.
7. Łucja Wójs, lat 7, Zespół Przedszkoli w Nowym Sączu za pracę pn. „Magiczne źródełko”.
8. Gabriela Wójcik, 5 lat , Niepubliczne Przedszkole “Jaś i Małgosia” za pracę pn. „Magiczne źródełko”.
9. Magdalena Cembruch, 5 lat, Niepubliczne Przedszkole Sportowo- Językowe za pracę pn. „Magiczne źródełko”.
10. Patrycja Chramęga, 6 lat, Niepubliczne Przedszkole Sportowo- Językowe za pracę pn. „Magiczne źródełko”.
11. Bartosz Gwóźdz, 6 lat, Niepubliczne Przedszkole Sportowo- Językowe za pracę pn. „Magiczne źródełko”.
12. Szymon Szczerba, 5 lat, Zespół Przedszkoli w Nowym Sączu za pracę pn. „Magiczne źródełko”.
13. Dominik Kałużny, lat 6, Zespół Przedszkoli w Nowym Sączu za pracę pn. „Magiczne źródełko”.
14. Jakub Krzak, lat 6, Niepubliczne Przedszkole “Jaś i Małgosia” za pracę pn. „ Potwór o wielu głowach”.
15. Adam Pazdyk, lat 7, Zespół Przedszkoli w Nowym Sączu za pracę pn. „ Sędziwój”.
16. Karol Nowak, lat 5, Zespół Przedszkoli w Nowym Sączu za pracę pn. „ Zamek Sądecki”
17. Miłosz Kuzak, lat 6, Niepubliczne Przedszkole „ Amelka” za pracę pn. „ Groźne Smoczysko”.
18. Gabriela Wojtarowicz, lat 6, Niepubliczne Przedszkole “Jaś i Małgosia” za pracę pn. „Magiczne źródełko”.
19. Jakub Hevler, lat 6 Niepubliczne Przedszkole “Jaś i Małgosia” za pracę pn. „Podanie  o potworze
20. Aleks Duszka, lat 5, Niepubliczne Przedszkole “Jaś i Małgosia” za pracę pn. „ Sędziwój”

28 maja – 27 czerwca

Przykładowe prace z wystawy pokonkursowej „O wielogłowym potworze, czyli legendy sądeckie”.
Zobacz więcej Materiał Foto