Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Sądecko – Spiskie pogranicze

historyczny trakt handlowy wiodący doliną rzeki Poprad

Etapy realizacji

Działania przyjęte do realizacji w ramach projektu:

listopad 2009 –  luty 2010

wybór i opracowanie tekstów materiałów oraz map, a także zdjęć dotyczących realizowanego projektu; przygotowanie scenariuszy zaplanowanych imprez.

marzec/kwiecień 2010

druk wydawnictwa wraz z mapami pn. „Sądecko-spiski szlak handlowy” (tytuł  roboczy); kwerendy.

kwiecień 2010

„Legendy Nowosądeckie”  – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, którego celem jest odtworzenie legend (np. o św. Kindze w nawiązaniu do handlu solą). W ramach konkursu odbędą się również inscenizacje i warsztaty.

maj 2010

wyjazdy terenowe – „Zamki na szlaku handlowym z Sądecczyzny na Spisz” na terenie pogranicza.

28 maja – Miasteczko Galicyjskie

pokaz mody od XIII do XIX w. wraz z wystawą, na której zostaną zaprezentowane repliki ubiorów z poszczególnych epok historycznych.

konferencja naukowa, poświęcona m.in. zamkom pogranicza sądecko-spiskiego oraz wymianie towarowej i jej rodzajom na pograniczu sądecko-spiskim.

28 maja – 27 czerwca – Sądecki Park Etnograficzny i Miasteczko Galicyjskie

wystawa pokonkursowa „Legendy Nowosądeckie”.

czerwiec 2010

25 czerwca –  15 sierpnia – Dom Gotycki

Wystawa – sala tortur.

lipiec 2010

17 lipca – Ruiny sądeckiego zamku, Plac Kolegiacki przed Bazyliką św. Małgorzaty.

Turniej rycerski i inscenizacja nawiązująca tematycznie do Bitwy pod Grunwaldem.

17 lipca – płyta rynku sądeckiego

pokaz husarii oraz pokazy rzemiosła.

sierpień 2010

21 sierpnia –  Miasteczko Galicyjskie

jarmark rzemiosła i sztuki

pokazy rzemieślnicze, inscenizacje, warsztaty rzemieślnicze

wrzesień 2010

17 września –  30 listopada

Galeria Marii Ritter-wystawa dotycząca handel winem

30 września –  30 listopada

Dom Gotycki – wystawa pn. „Immunitety królewskie dla miast spiskich i sądeckich”.