Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Sądecko – Spiskie pogranicze

historyczny trakt handlowy wiodący doliną rzeki Poprad

Postępy z realizacji

Postępy z realizacji

Działania (zgodnie z wnioskiem)

Planowane/

Zrealizowane

Rok 2009

Rok 2010

Miesiąc

Miesiąc

XI

XII

…..

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Działanie I

Opracowanie tekstu, wybór materiału zdjęciowego

P

X

Z

X

Działanie II

Opracowanie tekstu, wybór materiału zdjęciowego, zlecenie opracowania map, opracowanie graficzne strony internetowej promującej projekt

P

X

Z

X

Działanie III

opracowanie tekstu, wybór materiału zdjęciowego, zlecenie opracowania map, przygotowanie kampanii reklamowej

P

X

Z

X

Działanie IV

druk wydawnictwa, opracowanie ogólne scenariuszy imprez, przyjęcie zakresów tematycznych wystaw, wykaz eksponatów do wypożyczenia

P

X

Z

X

Działanie V

Kwerendy na obszarze pogranicza, wybór grup inscenizacyjnych, przygotowanie do konferencji-wybór prelegentów oraz obszarów tematycznych

P

X

Z

X

Działanie VI

Przygotowanie warsztatów terenowych, promocja konferencji, uszczegółowienie imprez plenerowych, inscenizacje i warsztaty w ramach zadania Legendy nowosądeckie

P

X

Z

X

Działanie VII

Realizacja wyjazdów terenowych oraz konferencji naukowej, prezentacja strojów z epoki, działania promocyjne, rozstrzygnięcie konkursów

P

X

Z

X

Działanie VIII

Rekonstrukcja Sali tortur, uszczegółowienie scenariuszy inscenizacji

P

X

Z

X

Działanie IX

Turniej rycerski oraz inscenizacje w ramach zadania-plany bitwy pod Grunwaldem oraz pokaz polskiej husarii

P

X

Z

X

Działanie X

Organizacja historycznego jarmarku wraz z pokazem rzemiosła w ramach zadania-immunitety królewskie, przygotowanie wystawy prezentującej życie codzienne

P

X

Z

X

Działanie XI

Realizacja wystawy dotycząca handlu winem

P

X

Z

X

Działanie XII

Podsumowanie wniosku

P

X

Z

X