Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Sądecko – Spiskie pogranicze

historyczny trakt handlowy wiodący doliną rzeki Poprad

Linki

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

· Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013
www.ewt.gov.pl

· Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013
www.plsk.eu

· Regionalny Punkt Kontaktowy dla Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013
www.malopolskie.pl/ewt

· Program IW INTERREG III 2004-2006
www.interreg.gov.pl

· Władza Wdrażająca Programy Europejskie
www.wwpe.gov.pl

· Portal Funduszy Europejskich
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

· Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce (FEM)
www.fundusze.malopolska.pl/fem

· Małopolskie Centrum Informacyjne (prowadzone przez Małopolski Urząd Wojewódzki)
www.malopolska.uw.gov.pl/mci

UNIA EUROPEJSKA

· Unia Europejska
www.europa.eu

· Parlament Europejski
www.europarl.europa.eu

· Komisja Europejska
www.ec.europa.eu

· Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
www.ec.europa.eu/polska

· InforEuro
www.ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en

· Komitet Regionów
www.cor.europa.eu

· Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
www.ukie.gov.pl

EUROREGIONY

· Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych
www.aebr.net

· Związek Euroregionu „Tatry”

www.euroregion-tatry.pl

· Združenie Region “Tatry”
www.euroregion-tatry.sk

· Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
www.karpacki.pl

· Stowarzyszenie “Region Beskidy”
www.euroregion-beskidy.pl

· Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion “Sprewa-Nysa-Bóbr”
www.euroregion-beskidy.pl

· Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa
www.euroregion-nysa.pl

· Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
www.eurobalt.org.pl

· Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
www.eurobalt.org.pl

· Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu “Pro Europa Viadrina”
www.euroregion-viadrina.pl

· Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Pradziad
www.europradziad.pl

· Euroregion Silesia Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry
www.euroregion-silesia.pl

· Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
www.euroregion-glacensis.ng.pl

· Euroregion Śląsk Cieszyński
www.euroregion.olza.pl

· Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug
www.euroregionbug.pl

· Stowarzyszenie “Euroregion Niemen”
www.niemen.org.pl

· Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska
www.euroregion-puszczabialowieska.prv.pl


INNE WAŻNE ADRESY

· Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl

· Małopolski Urząd Wojewódzki
www.malopolska.uw.gov.pl

· Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
www.malopolskie.pl

· Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie
www.bratyslawa.polemb.net

· Ambasada Republiki Słowackiej w Polsce
www.ambasada-slowacji.pl

· Instytut Polski w Bratysławie
www.polinst.sk

· Instytut Słowacki w Warszawie
www.instytutslowacki.pl

Wyższa Jednostka Terytorialna – Preszów:

www.po-kraj.sk

Wyższa Jednostka Terytorialna – Żylina:

www.zask.sk