Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Sądecko – Spiskie pogranicze

historyczny trakt handlowy wiodący doliną rzeki Poprad

Kontakt

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Dom Gotycki

ul. Lwowska 3
33-300 Nowy Sącz
e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pl
tel. centrala 018 443 77 08
tel./fax 018 443 78 65

Koordynator projektu:

Katarzyna Wardęga – Wiewióra

tel. 018 443 77 08 wew. 119
tel./fax 018 443 78 65

e-mail: k.wardega@muzeum.sacz.pl

Beata Wierzbicka

tel. 018 441 02 10 wew. 32

tel./fax 018 441 02 10 wew. 22

e-mail: historia@muzeum.sacz.pl