Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

SĄDECKO - SPIŠSKÉ POHRANIČIE

HISTORICKÁ OBCHODNÁ CESTA VEDÚCA ÚDOLÍM RIEKY POPRAD

Etapy realizácie

Etapy realizácie

Realizačné aktivity v rámci projektu:

november 2009 – február 2010

výber a vypracovanie textov, materiálov, máp a fotografií, súvisiacich s realizovaným projektom; príprava scenárov naplánovaných podujatí.

marec/apríl 2010

tlač publikácií a máp pod názvom „Sądecko-spišská obchodná cesta“ (pracovný názov); vyhľadávanie informácií.

apríl 2010

„Nowosądecké legendy“ – výtvarná súťaž pre deti a mládež, ktorej cieľom je rekonštrukcia legiend (napr. o sv. Kinge, nadväzujúca na obchod so soľou). V rámci súťaže sa uskutočnia inscenácie a tvorivé dielne.

máj 2010

výjazdy do terénu – „Zámky na obchodnej ceste zo Sądecka na Spiš“ na pohraničnom území.

28. mája – Haličské mestečko

módna prehliadka od 13. do 19. storočia spolu s výstavou, na ktorej budú prezentované repliky odevu z jednotlivých historických období.

vedecká konferencia, venovaná oi. hradom spišsko-sądeckého pohraničia a obchodnej výmene tovarov a jej typov v sądecko-spišskom pohraničí.

28. mája – 27. júna – Sądecký etnografický park a Haličské mestečko

výstava prác súťaže „Nowosądecké legendy“

jún 2010

25. júna – 15. augusta – Gotický dom

výstava – mučiareň.

júl 2010

17. júla – Zrúcanina Sądeckého hradu, Plac Kolegiacki pred Bazilikou sv. Małgorzaty

Rytiersky turnaj a inscenácia, tematicky nadväzujúca na Bitku pri Grunwalde.

17. júla – Sądecké námestie

ukážka husárskeho vojska a remesiel.

august 2010

21. augusta – Haličské mestečko

jarmok remesiel a umenia

ukážky remeselníckej výroby, inscenácie, remeselnícke dielne.

20. augusta – 17. októbra

Gotický dom – výstava pod názvom „Kráľovské výsady pre spišské a sądecké mestá“.

september 2010

17. septembra – 30. novembra

Galéria Marie Ritter – výstava nadväzujúca na obchod s vínom.