Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

SĄDECKO - SPIŠSKÉ POHRANIČIE

HISTORICKÁ OBCHODNÁ CESTA VEDÚCA ÚDOLÍM RIEKY POPRAD

Historický náčrt

Historický náčrt

Táto stránka je dostupná iba v poľštine.