Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Sądecko – Spiskie pogranicze

historyczny trakt handlowy wiodący doliną rzeki Poprad

28 maja – Pokaz Mody

Miasteczko Galicyjskie – pokaz mody od XIII do XIX w. wraz z wystawą, na której zostaną zaprezentowane repliki ubiorów z poszczególnych epok historycznych.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz Urząd Miasta Starej Lubowni  zaprosili sądeczan na do Miasteczka Galicyjskiego na konferencję naukową poświęconą  zamkom pogranicza sądecko-spiskiego.  Warownie przez wieki odgrywały kluczowe znaczenie na  terenach, na których przez setki lat zazębiała się historia, gdzie współistniały dwa narody, w  ramach jednego dziedzictwa jagiellońskiego. Na konferencji można było również dowiedzieć się, jak zmieniał się w Polsce ubiór na przestrzeni wieków.

Zagadnienie to naświetliła dr Lucyna Rotter z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jej wykład połączony był z pokazem mody z okresu  XIII do XIX w.. Prezentowane były stroje od bardzo ubogich w ozdoby do wyszukanych. Temu tematowi towarzyszyła również wystawa ubiorów.

28 maja – Pokaz Mody

materiał w przygotowaniu
Zobacz więcej Materiał Foto