Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

SĄDECKO - SPIŠSKÉ POHRANIČIE

HISTORICKÁ OBCHODNÁ CESTA VEDÚCA ÚDOLÍM RIEKY POPRAD

30 września – 30 listopada

Dom Gotycki – wystawa pn. „Immunitety królewskie dla miast spiskich i sądeckich”.

Táto stránka je dostupná iba v poľštine.