Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

SĄDECKO - SPIŠSKÉ POHRANIČIE

HISTORICKÁ OBCHODNÁ CESTA VEDÚCA ÚDOLÍM RIEKY POPRAD

25 czerwca – 15 sierpnia

Dom Gotycki – Wystawa – “Sala tortur”.

Táto stránka je dostupná iba v poľštine.

25 czerwca – 15 sierpnia

materiał w przygotowaniu
Pozri viac Materiál Foto